Zabezpečovací systémy a další obory činnosti

Naše firma se zabývá širokou škálou činností, z nichž můžeme jmenovat realizace zabezpečovacích systémů, kamerových systémů a zajišťování digitálního příjmu. Naše služby poskytujeme pro zákazníky z měst Praha, Beroun, Kladno, Nymburk a dalších lokalit středních Čech.

Níže si můžete přečíst popis našich služeb.


 

Zabezpečovací systémy (EZS)

Zabezpečovací systémy navrhujeme výhradně z homologovaných, certifikovaných a praxí osvědčených komponentů zahraničních výrobců FBII, DSC, Paradox a Texecom. Při realizaci klademe důraz na drátové systémy.

Bezdrátové komponenty používám pouze jako doplněk některých systémových funkcí.

Nedílnou součástí systémů jsou různé duplexní komunikační moduly, které umožňují spojení s bezpečnostní agenturou nebo uživatelem.

Pro zabezpečovací systémy poskytujeme taktéž dálkový servis.

Postup realizace zabezpečení

 • obhlídka zabezpečovaného objektu a sdělení požadavků zákazníkem
 • vypracování technického řešení a jeho kalkulace
 • u akcí velkého rozsahu projekt vč.výkazu a výčtu materiálu (placená činnost)
 • vystavení objednávky nebo sepsání smlouvy o dílo
 • složení dohodnuté zálohy
 • instalace, oživení a zaškolení obsluhy
 • předání technické dokumentace, sepsání předávacího protokolu
 • finální vyúčtování a platba

<< zpět


Kamerové systémy (CCTV)

Základem dodávaných kamerových systémů je digitální technologie – jedná se o nejrůznější videorecordery (DVR) až po videoservery, které jsou konfigurovány individuálně dle konkrétního případu. Veškeré kamerové systémy jsou uživatelsky přívětivé, takže jejich ovládání pro vás bude hračka.

Modernizace zastaralých analogových systémů pro nás není žádný problém a není třeba se jí s námi nijak obávat. Používáme technologie, které jsou schopny v rozsahu 4-32 kamer obsluhovat současně kamery analogové, HD-TVI a IP. Dokážeme po původní analogové kabeláži (koaxiály) spravovat kamery s rozlišením až 4MPx s natáčením a zoomováním.

Tato technika umožňuje také vyjít zákazníkovi vstříc obchodně. Při realizované modernizaci není ihned potřeba velká investice, okamžitý zásah do kabeláže a výměny všech komponentů. Původní kamery můžeme nechat pracovat a postupně je obměňovat za nové...

Samozřejmostí je u těchto systémů dálková správa a dohled po internetu nebo mobilní aplikaci.

Při navrhování systémů CCTV klademe důraz na níže uvedená hlediska:

 • vypovídací schopnost: velikost zálohování záznamu, kvalita rozlišení, kvalita softwaru, účelný a smysluplný projekt
 • funkční spolehlivost: uchování záznamů, odolnost proti sabotáži, spolehlivost přenosu dat
 • technická kvalita použitých komponentů

Celý systém je třeba chápat jako řetězec komponentů, z nichž všechny musejí vykazovat stejnou technickou kvalitu. Technická úroveň celého systému je totiž rovna nejslabšímu článku v řetězci.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -


Realizace Vašeho kamerového systému

Kamerové systémy realizujeme dle následujícího postupu:

 • obhlídka objektu a monitorovaného prostoru
 • určení světelných podmínek
 • sdělení požadavků zákazníka (co, kde a kdy monitorovat)
 • vypracování technického řešení a jeho kalkulace (projekt pouze na přání)
 • vystavení objednávky nebo sepsání smlouvy o dílo
 • složení dohodnuté zálohy
 • instalace, oživení a zaškolení obsluhy
 • předání technické dokumentace, sepsání předávacího protokolu
 • finální vyúčtování a platba

<< zpět


Digitální příjem TV (DVB-T/T2 a DVB-S/S2)

Činnost v tomto oboru je zaměřena na realizaci příjmu u samotného zákazníka. Jedná se o digitální příjem pozemního (DVB-T) a satelitního (DVB-S) vysílání.

Před samotnou realizací provádíme přímo u zákazníka měření signálu. To spočívá v celkové spektrální analýze s důrazem na použitelné vysílané TV frekvence a odhalení frekvencí rušivých, které jsou způsobeny převážně mobilními operátory.

Podle naměřených hodnot necháváme vyrábět selektivní filtry s útlumem až 60dB. Tento postup se nám osvědčil na všech montážních a zejména tam, kde jsme opravovali po firmách, které montují TV tzv. "naslepo".

Meření

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -


Realizace Vašeho digitálního příjmu

Postup realizace digitálního příjmu je následující:

 • vyslechnutí požadavků zákazníka
 • měření signálu
 • návrh technického řešení a jeho kalkulace
 • objednávka
 • dle rozsahu instalace záloha
 • instalace a naladění komponentů
 • předávací řízení

<< zpět

Obory činnosti

Zabezpečovací SYSTÉMY (EZS)

Realizace Vašeho zabezpečení

KAMEROVÉ SYSTÉMY (CCTV)

Realizace Vašeho kamerového systému

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM TV (DVB-S,DVB-T)

Realizace Vašeho digitálního příjmu

Kde působíme?

Praha

Beroun

Kladno

Nymburk

Kralupy nad Vltavou

Rakovník

Český Krumlov